Ameryka Łacińska: Sztuka kolonialna w wersji 2.0

[Wszystkie linki w tekście odsyłają do stron w języku hiszpańskim.]

Długi okres kolonialny, który ukształtował znaną nam dzisiaj Amerykę Łacińską, pozostawił trwały ślad pod postacią sztuki kolonialnej, widoczny nadal na całym kontynencie. Fakt ten poświadczają media obywatelskie. Wiele stron internetowych prezentuje zdjęcia, filmy, teksty i różnorodne przykłady artystycznej ekspresji z tego okresu, co pokazuje, do jakiego stopnia prace te ukształtowały krajobraz i tożsamość krajów latynoamerykańskich. W sztuce każdego z tych krajów można znaleźć całą gamę europejskich inspiracji.

Oto przegląd stron internetowych poświęconych sztuce kolonialnej, stanowiącej wspólny artystyczny mianownik większej części kontynentu południowoamerykańskiego. Zgromadzone materiały pokazują, jak kultura każdego z krajów wchłonęła sztukę kolonialną i zaadoptowała ją na swój sposób.

Kolumbijski Portal de Arte stara się lepiej zdefiniować pojęcie sztuki kolonialnej:

Pontyfikalny Uniwersytet Katolicki w Chile. Licencja CC.

Sztuka ta charakteryzuje się przede wszystkim fuzją światopoglądów i technologii najeźdźców ze starego świata oraz tubylców zamieszkujących nowy świat.

W każdej rzeźbie, katedrze i obrazie widać motywy religijne oraz kanony europejskie, jednak subtelnie i dyskretnie zaadaptowane przez miejscowych artystów, którzy do każdego dzieła dodali elementy właściwe ich kulturze (symbole religijne i duchowe, postaci antropomorficzne, zoomorficzne i motywy roślinne), splatając je z ‘importowanymi’ motywami katolickimi. W ten sposób zachowali specyficzną formę swojej sztuki ludowej, sprytnie ukrytą pod formami europejskimi, narzuconymi wówczas siłą.

W Ekwadorze Iván Petroff dzieli się wynikami badań nad formami artystycznej ekspresji, podkreślając pewne cechy charakterystyczne dla sztuki kolonialnej.

Na początku plastyka kolonialna była powtórzeniem lub, w najlepszym wypadku, odtworzeniem modeli europejskich, następnie, pomimo kontroli hiszpańskiej, miejscowi artyści zaczęli stopniowo wprowadzać elementy swojej sztuki i religii, widoczne szczególnie w rysach lokalnych świętych oraz w sposobie ozdabiania retabulów, kapiteli i fryzów.

 

Na swoim blogu Iván dzieli się także utworem muzycznym z epoki, opublikowanym w serwisie Youtube przez użytkownika Denesago. Muzyka została skomponowana przez Juana de Araujo – hiszpana uważanego za jednego z najważniejszych muzyków epoki kolonialnej w dzisiejszej Boliwii. Składające się na film zdjęcia pokazują przykłady barokowej architekruty i malarstwa w Boliwii, Ekwadorze i Peru.

http://youtu.be/HvbNy6fZbHo

W Wenezueli Janeth Rodríguez prowadzi bloga całkowicie poświęconego sztuce kolonialnej w kraju oraz różnym formom jej wyrażania. Za źródła służą autorce prace naukowe, a jej celem jest zebranie informacji, przywrócenie tej sztuce należytego miejsca i zapewnienie jej ochrony.

Tworzeniu tego bloga przyświeca wiele ambitnych celów: promocja naszego dziedzictwa artystycznego z okresu od XVI do  XVIII wieku i zapewnienie jego ochrony; udostępnienie narzędzia przydatnego dla studentów Akademii Sztuk oraz Centralnego Uniwersytetu Wenezueli; umożliweinie lepszej komunikacji pomiędzy osobami zainteresowanymi okresem kolonialnym. Nasza strona oferuje odwiedzającym krótką historię dzieł sztuki tworzonych w Wenezueli oraz przywiezionych na terytorium naszego kraju w omawianym okresie.

Na blogu Romanticismo, stworzonym przez studentów języka hiszpańskiego i literatury w Bogocie (Kolumbia), zamieszczane są przykłady dzieł literackich z epoki, analizuje się także ich cechy charakterystyczne:

Literatura hiszpańskojęzyczna rozwijała się od samego początku okresu kolonialnego. Literatura kolonizatorów składa się głównie z ballad, romansów i satyr wyśmiewających gubernatorów i ich pomocników, natomiast kolonizowani pisali przede wszystkim teksty nawołujące do rewolucji i odzyskania wolności.

Optimusomnium prezentuje wiele przykładów malarstwa kolonialnego z Peru w tym filmie:

Z kolei LordArchibaldHartley w formie filmu dokumetalnego gromadzi liczne przykłady kolonialnej sztuki i kultury, która posłużyła za inspirację wielu współczesnym artystom meksykańskim.

Ten artykuł prezentuje jedynie niewielką część zasobów dostępnych w sieci. Więcej przydatnych linków można znaleźć na Wikipedii, pod hasłem Arte colonial latinoamericano.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.