Hiszpania: Strajk generalny w miastach i na osiedlach

“Działaj, wyjdź na ulicę, nie konsumuj” [es]. Pod tym hasłem Zgromadzenie Dzielnicy Los Austrias w Madrycie nawoływało do strajku generalnego 29M (29 marca), który cieszył się ogromną frekwencją w całym kraju.

To bezpośrednie wezwanie do działania [es] kontrastuje z bardziej bezosobowymi sloganami syndykatów – “Chcą wszystko zmienić” – i jest przykładem przepaści, który pojawia się przy każdej mobilizacji między oficjalnymi organizatorami demonstracji a tymi, którzy protestują nie przynależąc do żadnej organizacji.

W tym sensie ruch 15M [nazwany tak od 15 maja 2011 r., kiedy rozpoczęła się fala protestów w Hiszpanii, przyp. A. Towarek] był swoistym punktem zwrotnym w sposobie, w jaki społeczeństwo obywatelskie zrzeszone w grupy, zgromadzenia na dzielnicy, stowarzyszenia sąsiedzkie lub działające poprzez indywidualne jednostki, odpowiedziało na te wezwania. Podczas tego strajku generalnego, mobilizacja społeczna przybrała różnorakie formy na ulicach, na dzielnicach, w organizacjach społecznych i na portalach społecznościowych.

Jedną z nich tych inicjatyw był “strajk konsumpcyjny”. Wiele osób wyszło na ulicę z własnym jedzeniem i piciem przyniesionym z domu:

Hulega general España

Inicjatywa Posiłek dla wszystkich wspierająca strajk pracy na el Campo de la Cebada w Madrycie. Zdjęcie autorki, Lidii Ucher.”

- 14h: Comida Popular– traerse el tupper para compartir (recuerda #HuelgadeCONSUMO, cocina el día anterior)

- godz.14: Posiłek dla wszystkich [Comida Popular] [es] – przyjdź z własnym pojemnikiem na jedzenie, aby podzielić się z innymi (pamiętaj #StrajkKONSUMPCYJNY, ugotuj dzień wcześniej)

 

 

 

 

[El Campo de la Cebada to projekt mający na celu wykorzystanie nieużywanych terenów po zburzonych obiektach sportowych na Placu de la Cebada w centrum Madrytu do różnych inicjatyw społecznych i kulturalnych, przyp. A. Towarek].

Założeniem było poprzeć strajk i wyjść na ulicę, nie płacąc za konsumpcję podczas 24 godzin. Tak wyjaśnia to blog Kaos en la Red [es] [Chaos w sieci, przyp. A. Towarek]:

En principio, la idea es sencilla: una huelga de consumo consiste en dejar de consumir bienes y servicios durante el día fijado para la huelga. Realizar una huelga de consumo respondería a dos de las limitaciones de una huelga general: por una parte, incluye a toda aquella persona que no puede realizar huelga “laboral” – en realidad, se supone que sólo pueden realizarla trabajadores por cuenta ajena, y de estos ni tan siquiera todos-; por otra, dejar de consumir bienes pero sobre todo servicios contribuiría de alguna manera a no forzar a alguien a trabajar – y así, de paso, contribuir a deslegitimar la práctica de fijar servicios mínimos abusivos para minimizar la repercusión de la huelga.-

Pierwotne założenie jest proste: strajk konsumpcyjny polega na zaprzestaniu konsumowania dóbr materialnych i usług podczas dnia strajku. Przeprowadzenie strajku konsumpcyjnego rozwiąże problem dwóch ograniczeń strajku generalnego: z jednej strony umożliwia włączenie do ruchu osób, które nie mogą wziąć udziału w strajku “pracy” (w którym z założenia strajkować mogą tylko osoby pracujące dla kogoś i to też nie wszyscy), a z drugiej zaprzestanie konsumpcji dóbr, ale przede wszystkim usług, oznacza niezmuszanie do pracy innych. W ten sposób pomaga podważyć zasadność ustalania obowiązku zapewnienia usług na poziomie minimalnym, które służą umniejszeniu znaczenia strajku. -

Jedną z propozycji poparcia strajku konsumpcyjnego, było “odłączenie od prądu” tak, by wpłynąć na wysokość danych dotyczących zużycia energii z gospodarstwach domowych w momencie oceny reperkusji strajku.

Innym pomysłem zgromadzeń sąsiedzkich na 29M był “strajk opieki i płci” [es]:

…la propuesta es ponernos nuestro mejor delantal, guantes y utensilios varios con un cartel “Huelga de Cuidados” ¿Y dónde hacemos el piquete? Pues en los hogares. Vamos a contarle a las señoras que no lo sepan lo que es una huelga de cuidados y porqué es necesaria. Nos apoyaremos en el díptico que adjuntamos  Díptico: Comando de cuidados para la huelga (Es importante imprimir a doble cara para cortar por la mitad, haced las copias que podáis!!!).

…zgodnie z pomysłem, włożymy nasze najlepsze fartuchy, rękawice, weźmiemy do ręki różne narzędzia kuchenne i plakat z napisem “Strajk opieki”. I gdzie będzie miała miejsce pikieta? Otóż w naszych domach. Poinformujemy te kobiety, które może jeszcze nie wiedzą, o istocie i potrzebie strajku. Użyjemy załączonej broszury: Broszura: Instrukcja dla opiekunów dot. strajku [es] (Ważne jest, aby wydrukować dwustronnie i przeciąć na pół. Zróbcie tyle kopii, ile możecie!!!).

Dzięki grupom i zgromadzeniom sąsiedzkim, 29M stało się nową ważną datą w kalendarzu ruchu. Setki osób zaangażowało się w organizację, zwoływanie i mobilizowanie do działania tysięcy innych. I to niekoniecznie skupiając się wokół wielkich scen czy wieców związków zawodowych, ale raczej za pomocą prostych pomysłów, które mogą współcześnie motywować wiele osób, by wyjść na ulicę i zamanifestować w ten co zawsze lub całkowicie inny sposób:

Huelga general España.

29M w Madrycie. Zdjęcie autorki, Lidii Ucher.

14:00 en el Campo de la Cebada Austrias: Comida Popular a favor de la Huelga de trabajo, consumo y cuidados. Haremos un gran puchero.

Huelga general España

29M w Madrycie. Zdjęcie autorki, Lidii Ucher.

Na portalach społecznościowych zaczęto używać nowych słów-kluczy (hashtag), tworząc alternatywne i oryginalne slogany dotyczące strajku [es]: #Chwyć29M [#Toma29M], #29M, #29ZłaUlica [#29MalaCalle], #ChwyćTenSTRAJK [#TomalaHUELGA; chodzi o inicjatywę społeczną o tej samej nazwie, przyp. A. Towarek], #strajkuję [#yohagohuelga],#strajkujący [#enhuelga]… i #TransparentyStrajk [#PancartasHuelga]

Niektóre hiszpańskie organizacje społeczne poparły strajk generalny: Coordinadora Estatal de ONGD-España [es] [Państwowa komisja organizacji ds. rozwoju w Hiszpanii], Plataforma 2015ymás [es] [Platforma 2015 i więcej] czy Alianza Española contra la Pobreza [es] [Hiszpańskie Przymierze do walki z biedą]:

…Y además el Gobierno asesta un duro golpe a nuestro modelo social, a los pilares del Estado de bienestar: la sanidad, la educación y las políticas sociales; eliminando o devaluando importantes derechos civiles como el derecho de las mujeres a la interrupción del embarazo, el matrimonio homosexual o los derechos de inmigración. De no evitar esta reducción de derechos, presentadas de forma falaz como reformas, asistiremos a una quiebra de nuestro modelo de convivencia, y a la confirmación de un programa de acción política sometido a la exigencia de los mercados financieros.

… Ponadto rząd zadaje cios naszemu modelowi społecznemu, uderzając w filary państwa opiekuńczego: politykę zdrowotną, edukację i politykę społeczną eliminując lub dewaluując tak ważne prawa obywatelskie jak prawo kobiet do aborcji, małżeństwa homoseksualne i prawa imigracyjne. Niezatrzymanie tego procesu zmniejszania praw obywatelskich, kłamliwie przedstawionego pod przykrywką reform, doprowadzi do upadku naszego modelu współżycia i do umocnienia programu politycznego podporządkowanego jedynie wymogom rynków finansowych.

Ruch 15M y związki zawodowe CGT, CNT i Solidaridad Obrera ustaliły inne miejsce i czas manifestacji [es] niż związki UGT i Comisiones Obreras. Ponadto, grupa 15M kontynuowała manifestację aż do Placu Puerta del Sol, aby zakończyć manifestację zgromadzeniem i ocenić dzień strajku.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.