Kolumbia: Zatwierdzenie „Ustawy Llerasa 2.0” wywołuje oburzenie wśród netizenów

Zatwierdzenie przez kolumbijski Kongres zaproponowanej ustawy 201 (2012), powszechnie znanej, jako „Ustawa Llerasa 2.0”, która to zmienia [hiszp] zasady legislacyjne i reguluje prawa autorskie i prawo do własności intelektualnej, wywołało oburzenie wśród kolumbijskich netizenów.

Ostatnim krokiem jest podpis prezydenta Juana Manuela Santosa, który chce przedstawić ustawę prezydentowi Obamie, jako część wymaganego pakietu do Układu o Wolnym Handlu ze Stanami Zjednoczonymi, w czasie zbliżającego się spotkania obu stron na Szczycie Obu Ameryk. W skutek tego, możliwość uchylenia tej ustawy leży wyłącznie w gestii Sądu Konstytucyjnego, jednostki prawnej odpowiedzialnej za zapewnienie integralności i władzy Konstytucji.

Pośród swoich paragrafów, prawo to obejmuje sprawę praw autorskich telewizyjnych i internetowych, co według użytkowników oraz analityków zagraża wolności słowa oraz możliwości dzielenia się plikami i wymianie materiałów w sieci.

Wielu obywateli i działaczy okazuje swoje oburzenie, a niektórzy podsuwają swoje alternatywne propozycje.  Podczas kiedy niektórzy blogerzy przedstawiają strategie [hiszp], jak uchylić się od prawa, czy też tworzą strony internetowe, aby zorganizować protesty [hiszp], inni działacze, tak jak na przykład Anonymous [es], zapowiadają odwet [hiszp].

Grupa na Facebooku „Przeciwnicy Vargasa Llerasa i jego ustawy o cenzurze internetu” [hiszp] podzieliła się kilkoma zdjęciami [hiszp], zanim końcowa debata rozpocznie się 10 kwietnia:

Image from the album 'Photos to share' from the Facebook group 'Against Germán Vargas Lleras and his Law on Internet Censorhip''

Zdjęcie z albumu „Zdjęcia do wykorzystania” grupy na Facebooku „Przeciwnicy Germána Vargasa Llerasa i jego ustawy o cenzurze internetu”

Napis na zdjęciu: „Czy popełniłam przestępstwo nagrywając i dzieląc się filmem wideo z koncertu, w którym uczestniczyłam? Domagam się wyjaśnienia od rządu!” Paragraf 16: Podlegają karze więzienia ci, którzy…”Zamieszczają, reprodukują oraz rozprowadzają publiczne występy muzyczne i teatralne. Posiadanie, rozprowadzanie, czy używanie, przy użyciu jakiekokolwiek środka lub sposobu, zamieszczanie, wykonywanie, pokazywanie, wprowadzanie na rynek, rozprzestrzenianie oraz dystrybucja i reprodukcja dzieł choronionych przez ten przepis.”

Elkin Botero (@ebotero) mówi, że ustawa jest niesprawiedliwa [hiszp] i namawia osoby śledzące ją na Twitterze, aby jej nie przestrzegały:

#LeyLleras2 es una clara invitación a la desobediencia civil “Cuando una Ley es injusta, lo correcto es desobedecerla”.

#LeyLleras2 jest oczywistym zaproszeniem do nieposłuszeństwa obywatelskiego „Kiedy prawo jest niesprawiedliwe, najwłaściwszą rzeczą jest go nie przestrzegać.”

Juan Pinilla (@juanpinilla81) wyraża swoje stanowisko [hiszp] w sprawie nieposłuszeństwa obywatelskiego:

Anuncio públicamente mi posicionamiento en contra de la reforma del código penal y me constituyo en desobediencia civil.

Publicznie oznajmiłem swoje stanowiska będące przeciwko zmianie kodeksu karnego i włączam się do nieposłuszeństwa obywatelskiego.

Diego Moreno Herrera (@Diego_Moreno_H) [hiszp] wspomina sprzedaż kanału panamskiego i nawiązuje do negocjacji na temat Układu o Wolnym Handlu (TLC, to skrót hiszpański) ze Stanami Zjednoczonymi:

¿Colombia entregó Panamá y recibió 25 millones de dólares de indemnización? ¿Cuánto ganaron los gestores del TLC por entregar el país a EEUU?

Kolumbia oddała Panamę i dostała 25 milionów dolarów w ramach rekompensaty? Ile pieniędzy dostali zwolennicy Układu o Wolnym Handlu ze Stanami Zjednoczonymi za promowanie tego kraju w USA?

Iván Marín (@ivanmarinsoyyo) odnosi się do rozczarowania spowodowanego zatwierdzeniem ustawy:

#LeyLleras2 conozco personas a quienes les bajo la moral #SoyDelincuente

#Law Lleras2 znam ludzi, którzy są ogromnie zawiedzeni ustawą #SoyDelincuente (jestem przestępcą)

Andrés Vanegas (@anvanegas) wyraża się z niezadowoleniem [hiszp] o prezydencie Obamie:

Ese burro a Obama, como la #LeyLleras2.0 es el símbolo de que nos van a quitar todo… Flora, fauna, y el derecho a la información.

Ten osioł Obama, #LawLleras2.0 (ustawa Lleras 2.0, przyp. tłum) jest oznaką tego, że teraz będą kradli nam wszystko…  Florę, faunę oraz prawo do informacji.

Juan KMartínez  (@jucamar) wypowiada się [hiszp] na temat, w jak szybki sposób prawo zostało zatwierdzone:

Colombia debería ganar el record de trámite de ley mas rápido que hay. #leylleras2 #paisinviable

Kolumbia powinna zdobyć rekord w najszybszym wprowadzaniu projektu ustawy #leylleras2 #paisinviable (nierealny kraj)

Gustavo Diaz pisze na temat tej ustawy na swoim blogu [hiszp] i nawołuje Sąd Konstytucyjny do jej przenanalizowania, aby zobaczyć, czy jest naprawdę wnosi korzyści dla obywateli:

Yo solo espero que la corte constitucional logre discernir con claridad esta nueva ley, que resulto ser mas ambiciosa que la Ley Lleras y nos brinde las garantías necesarias a todos los internautas para que no se nos vulneren otros derechos constitucionales.

Mam tylko nadzieję, że Sąd Konstytucyjny dobrze rozpatrzy nowe prawo, które okazała się być bardziej ambitne niż sama ustawa Lleras tak, aby dało użytkownikom Internetu niezbędną gwarancję, że ich inne prawa konstytucyjne nie są łamane.

Na koniec, Redpatodos („internet dla wszystkich”) przekazuje, co następuje na swoim blogu, aby potępić zatwierdzenie tej ustawy, a także zachęcić szersze grono społeczeństwa, aby dołączylo do tego ruchu:

W rezultacie tej poważnego przeoczenia i chęci wypełnienia politycznych obietnic, obawy wyrażone przez nietóre sektory pozostały w ustawie, co w poważny sposób zagraża podstawowym prawom obywateli Kolumbii.  Zatwierdzona treść sięga dużo dalej poza FTA i inne umowy międzynarodowe, lekceważy ochronę użytkowników taką, jak wyjątki i ograniczenia, narusza prywatność użytkowników internetu, zagraża wolności słowa w sieci, wyznaczając funkcje prawne pracownikom na szczeblu kierowniczym.

Wraz z zatwierdzeniem tej ustawy i jej prawdopodobnym podpisaniu przez prezydenta, RedPaTodos oświadcza, że weźmie pod uwagę, czy nie wnieść sprawy do Sądu Konstytucyjnego. Na tym nowym etapie, wzywamy obywateli, aby stworzyli mocną sprawe i wnieśli duży wkład obywatelski. Potrzebujemy wsparcia prawników, utalentowanych artystów, przywódców, aktywistów i obywateli, aby dołączyli swoje głosy i sztukę do tej inicjatywy.

RedPaTodos, jest platformą obywatelską, której celem jest połączenie i zoptymalizowanie wspólnych wysiłków tych, którzy chcą bronić swoich praw cyfrowych, opartch na pokojowych i konstruktywnych argumentach. Oczekuj innych inicjatyw dotyczących moblizacji i Dołącz.

 

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.