Chiny: Internetowy protest przeciwko procederowi wykorzystania żółci niedźwiedza dla celów komercyjnych

Od poczatku 2011 roku, firma Gui Zhentang, największy chiński producent medykamentów na bazie żółci niedźwiedzia ubiega się o wejście na Shenzhen Stock Exchange, by zaistnieć na rynku papierów wartościowych. Jednakże, jeszcze w ubiegłym roku ze względu na liczne protesty internautów, wniosek o wejście tej firmy na giełdę został odrzucony.

W tym roku firma stara się o uzyskanie szerokiego poparcia społecznego poprzez zapewnienie sobie wsparcia organizacji Stowarzyszenie Tradycyjnej Medycyny Chińskiej (Association of Chinese Traditional Medicine), która oskarżyła obrońców praw zwierząt o konspirację na rzecz zachodniego imperializmu. Protesty internautów przeciwko działalności gospodarczej związanej z używaniem żółci niedzwiedzia wciąż trwają, a 96% opini publicznej opowiada sie przeciwko dalszemu powiększaniu istniejących w Chinach hodowli niedźwiedzi przeznaczonych na ten cel.

Gdyby firmie Gui Zhentang udało się uzyskać nowy kapitał poprzez zaistnienie na giełdzie, to liczba niedzwiedzi żyjących na uwięzi mogłaby wzrosnąć z 400 do 1,200. Organizacja China Bubble Watch posiada wiecej informacji na temat działalności farm niedźwiedzich w Chinach:

Żółć niedźwiedzia jest traktowana jako wysoce ceniony składnik w tradycyjnej medycynie chińskiej. Pomimo istnienia syntetycznego zamiennika, który posiada te same właściwości lecznicze co żółć, firmy takie jak Gui Zhentang wciąż trzymają niedźwiedzie księżycowe (zagrożony wymarciem gatunek) w klatkach, wycinają dziurę w ich brzuchu i umiszczają rurkę w pęcherzyku żółciowym, aby codziennie pobierać od nich żółć. Organizacje pozarządowe takie jak Animal Asia i End Bear Farm posiadają szczegółową dokumentację na temat tych strasznych praktyk i rozpowszechniają te informacje na swoich stronach internetowych.

Hodowla niedźwiedzi jest dużym i wysoce dochodowym przemysłem w Chinach. Skupia on 68 legalnie działających farm, które z ponad 20,000 przetrzymywanych niedźwiedzi dostarczają składniki do produkcji 153 różnych specyfików tradycyjnej medycyny dla 186 firm farmaceutycznych (dane według raportu organizacji China Business Network).

Aby odeprzeć zarzuty opinii publicznej wobec ich okrutnej działalności, firma Gui Zhentang zapewniła sobie poparcie Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyne Chińskiej (Association of Chinese Traditional Medicine), które 7 lutego bieżącego roku wystosowało list do mediów z prośbą o cenzurowanie wszelkich negatywnych informacji na temat medycyny chińskiej:

List Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej skierowany do mediów udostępniony przez użydkownika Sina Weibo - Nancy

List Stowarzyszenia Tradycyjnej Medycyny Chińskiej skierowany do mediów udostępniony przez użydkownika Sina Weibo – Nancy

Jako sprzeciw wobec interesów zachodnich promujących niewłaściwe zachowania konkurencyjne oraz w obronie spuścizny tradycyjnej medycyny chińskiej i rozwoju działalności farm hodowlanych dla zapewnienia właściwej ochrony zdrowia ludzi Stowarzyszenie Tredycyjnej Medycyny Chińskiej zaleca:

1. Wzmocnienie obiektywnego i pozytywnego wizerunku chińskiego przemysłu medycznego poprzez promocję osiągnięć tradycyjnej medycyny chińskiej i związanego z nią biznesu, takiego jak uzyskiwanie żółci z niedźwiedzi księżycowych. Przy użyciu technologii i aktywnej promocji wspomaganie ludzi do rozwijania ich poczucie dumy z chińskej medycyny tradycyjnej i dziedzictwa kulturowego.

2. Optymalizacja informacji poprzez usuwanie i eliminację tego, wprowadza w błąd i ukazuje negatywny wizerunek przemysłu tradycyjnej medycyny chińskiej. Atakowanie tych poglądów, które są mylące i nieprawdziwe.

Nancy, użydkowniczka Sina Weibo, wyraża oburzenie [zh] wobec tego oświadczenia:

以此信函看来,这不是协会,完全是邪会呀!要用技术手段推广宣传活熊取胆的报道,这技术手段是什么?最不要脸的是要对活熊取胆的报道屏蔽,删除,我说邪会您真好意思,这么明目张胆光明正大的搞这些歪门邪道,这种不要脸的精神哪里来的,这跟归真堂说“反对我就等于反对国家”一个路子嘛!

To nie jest stowarzyszenie, to jest grupa przestępcza! Używanie technologii do promocji biznesu opartego na pozyskiwaniu żółci niedźwiedzia? Bezwstydnie proszą media o eliminowanie głosów sprzeciwu wobec torturowania niedźwiedzi księżcowych, aby publicznie wspierać tego typu niezgodne z prawem działania. Ich postawa jest taka sama jak stanowisko firmy Gui Zhentang, którą twierdzi, że przeciwnicy tych działań opowiadają się jednocześnie przeciwko narodowi.

Wkrótce po ujawnieniu informacji o wniosku firmy Gui Zhentang w sprawie wejścia na giełdę, internauci rozpoczęli serię internetowych i poza sieciowych akcji przeciwko działalności firmy na giełdzie oraz dalszemu rozwojowi tego typu procederu. Bloger ‘Don't eat friends’ zamieścił [zh] zdjęcia z protestu na Sina Weibo forum, aby szerzyć świadomość pośród innych.

Plakat umieszczony przy ankiecie Sina Environmental Protection Poll

Organizacja Sina Environmental Protection zorganizowała sondę internetową [zh] dotyczącą wejścia firmy Gui Zhentang na giełdę dnia 9 lutego, w której jak dotąd wzięło udział ponad 12,081 uczestników, z czego 96% opowiada się stanowczo przeciwko rozwojowi tej firmy. Poniżej znajduje się tylko kilka z wielu tego typu opinii zebranych podczas ankiety dotyczącycej hodowli niedżwiedzi dla celów komercyjnych:

过冬河蟹 :坚决反对。人性泯灭丧尽天良。凌迟处死也就一炷香的工夫。这样虐十年,tmd下手的人晚上怎么睡得着。(2月11日 4:06)

过冬河蟹 :Kategorycznie nie zgadzam się. To jest po prostu nieludzkie. Wystarczy jedna godzina, by poćwiartować żywą istotę na kawałki. Torturowanie niedźwiedzi księżycowych [dla pozyskania żółci] trwa 10 lat. Jak oni w ogóle mogą spać w nocy? (Feb 11 4:06)

不想开学滴某丶西 :怎么归真堂的高层领导们不也关在小笼子里每天和熊住在一块,熊抽一次胆汁可爱的领导们也抽一次,你们能挺多久公司就上市多久。多好,公平交易。(2月10日 20:10)

不想开学滴某丶西 :Czemu nie zamkniemy szefa firmy Gui Zhentang razem z niedźwiedziami w małej klatce. Zawsze żółć jest pobierana od niedźwiedzi, pobierzmy ją tym razem także od szefa tej firmy. Jak długo będzie on w stanie znieść te tortury, tak długo firma utrzyma się na giełdzie. (Feb 10 20:10)

吉思教育 :活取熊胆,惨无人道,这样的企业如果也能上市,中国的良心何在!(2月10日 14:16)

吉思教育 :Pobieranie żółci od żywych niedźwiedzi jest najbardziej nieludzką rzeczą na świecie. Jeśli tego typu firmy będą mogły działać na giełdzie, Chiny całkowicie utracą sumienie. (Feb 10 14:16)

小荷恬恬 :反对!!!我们不能因为一己之利而残杀无辜的动物!熊胆就像鱼翅,完全可以用别的东西代替,为什么还要破坏这个已经千疮百孔的大自然呢?!(2月10日 10:34)

小荷恬恬 :Wyrażam sprzeciw!!! Nie możemy w ten sposób traktować zwierząt jedynie dla własnych korzyści. Żółć niedźwiedzia jest jak płetwy rekina – możemy ją zastąpić innymi substancjami. Czy naprawdę musimy niszczyć naszą bezbronną naturę? (Feb 10 10:34)

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.