Hiszpania: Dziadkowie z grupy 15M

Ten post jest częścią raportu Kryzys w Europie.

Nazywają siebie „dziećmi” 15 – M chociaż wiekszość z nich jest dobrze po 60 –tce, są emerytami, są „iaios” (dziadkowie po katalońsku) i są aktywistami-weteranami.

Celestino SánchezAntonia Jover, Adrián Rísquez i Rosario Cunillera to niektórzy z członków „ Iaioflautas” wspólnoty, która zrodziła się w paździeniku zeszłego roku w Barcelonie podczas manifestacji w postaci obozowisk na Placu Kataloni. Ich celem jest wspieranie na swój sposób młodych ludzi. Ale, jak podkreślają, walczą o to samo: o demokrację godną swojej nazwy i o sprawiedliwość społeczną, przeciw bankierom i ich politycznym poplecznikom”.

„Iaiolautas”, których nazwa powstała w geście solidarności z „perroflautas”(flaunerzy –współczesny typ miejskiego włóczęgi) – tym pejortywnym terminem prezydent Autonomicznej Wspólnoty Madrytu odniosła się do młodych manifestantów okupujących plac – łączą niektóre z metod walki używanych przez nich w czasach frankizmu, walki syndykalistycznej, społecznej i lewicowej z nauką o nowych technologiach. Podsumowując: organizują w tajemnicy, raz w miesiącu uliczne akcje nie umieszczając o nich żadnych informacji na twiterze, @iaioflautas i blogu do czasu, aż owa akcja się rozpocznie. W ten sposób unikają problemów z policją.

Pierwsza akcja miała miejsce w listopadzie, kiedy zajęli biura Banku Sanander w Barcelonie. Ostatnia, zwana „Operacją #RebelionBus”,w środę 1 lutego. Około siedemdziesięciu „yayos” spotkało się w centrum stolicy i „ porwało” jeden z autobusów protestując przeciwko karygodnym podwyżkom biletów komunikacji miejskiej.

Wybrali autobus lini 47, aby uczić pamięć zaginionego kierowcy autobusu i związkowca Manuela Vitala, który w maju 1978 r. porwał ów autobus , aby zademonstrowć, iż jest w stanie dotrzeć do swojej dzielnicy. To jest część serii wpisów na twiterze, które zaczęli umieszczać kilka dni wcześniej z pomocą młodszych aktywistów:

30 stycznia:

@iaioflautas: #eldía1F  @iaioflautas zrobimy coś naprawdę szalonego. (skoki na bandżi z mostu …a jakże by). Filozofía #occupy 99% ¿Ruszycie się? Dziękuję!

@celescolorado: Środa rano nowy psikus.  @iaioflautas, Śledź nas.

31 stycznia:

@iaioflautas: Tik-tak, tik-tak…odliczając do kolejnego figla. To będzie dnia 1 lutego, observatorzy, dowiecie się! Jest nas 99%. Nie zapominamy.

1 lutego:

@iaioflautas:   Do dzieła! To będzie długi dzień. Nie zapomnijcie o kanapkach, lekach jakiś. Dziś ruszamy do akcji. Bądźcie uważni!

@iaioflautas:  Rozgrzewając silniki, strasznie zimno jest!

@iaioflautas: Zajeliśmy autobus nr 47 na pl. Katalonii. Jest nas ponad 70 @iaioflautas, akcja się zaczęła, śledźcie nas na #rebelionbus.

@iaioflautas: [Ulica] Industria z Sardenią. Słuchajcie: odrzucamy obniżkę cen i plan cięcia płac. #rebelionbus

@iaioflautas: Tutaj możcie zobaczyć niektóre zdjęcia z #rebelionbus. Idziemy przez Ronda Guineueta. Okupujemy autobus nr 47 iaioflautas.org/2012/02/

@iaioflautas: Cóż, trasa przemarszu skończyła się. Teraz wracamy na Plac Katalonii . Około 12:30 organizujemy tam zebranie #rebelionbus

@iaioflautas: Koniec trasy porannej #rebelionbus. Walka będzie trwać z #yonopago (janiepłacę) dziś wieczorem. pic.twitter.com/8GaRmzSw

@celescolorado: Na końcowym zebraniu na pl. Katalonii  @iaioflautas zaśpiewaliśmy naszemu koledze sto lat, Manolo González kończył 80 lat.

Tutaj znajdziecie film nakręcony i zmontowany przez  @15Mbc_tv :

Operacja #RebeliónBus została przygotowana tydzień wcześniej, podczas jedneg  z zebrań, w którym brałem udział. Od jakiegoś czasu śledziłem Iaioflautas w internecie i chciałem ich poznać. Tam dopracowali szczegóły akcji i zaczęli planować „figla”, którego przeprowadzą w marcu. To jest część z tego co niektórzy z nich mi opowiedzieli:

Celestino Sánchez, lat 61:  

Celestino. (Screen shot taken by the author)

Celestino (Ujęcie z ekranu komputera zrobione przez autorkę)

El 15M representó para gente como nosotros una especie de aire fresco. La situación ha cambiado y hay un nuevo escenario y tenemos que volver a aprender. Eso no quiere decir que nuestro pasado no sirva, pero las cosas son diferentes. Por ejemplo, hace diez años era impensable que se convocara a través de las redes sociales la ocupación de la plaza Catalunya. Se decía que la gente joven no hacía nada, y hace, hace mucho. La gente de las generaciones futuras vivirá peor que la del pasado, ese es otro cambio. Lo que creo que no ha cambiado son los objetivos: una sociedad en las que las personas podamos vivir libremente, que tengamos vivienda, transporte, que estudiemos. Eso lo queríamos hace treinta años y ahora también, sigue siendo vigente. 

15M był dla większości osób, takich jak my, powiewem „świeżego powietrza”. Sytuacja uległa zmianie, jest nowy scenariusz i musimy uczyć się od nowa. To nie znaczy, że nasze doświadczenia z przeszłości się nie przydadzą, ale dziś sprawy mają się inaczej. Na przykład, jeszcze 10 lat temu było nie do pomyślenia zwołanie manfestacji na placu Katalonii za pomocą sieci społecznych. Zwykło się mówić, że młodzież nic nie robiła, a to nie prawda, robi dużo. Przyszłe pokolenia będą miały trudniejsze życie niż ludzie ze starszego, to jeszcze jedna zmiana. To, co moim zdaniem się nie zmieniło, to cele: społeczeństwo, w którym możemy swobodnie żyć, abyśmy mieli dach nad głową, środki taransportu, abyśmy się kształcili. To jest to czego pragneliśmy 30 lat temu i dziś nadal jest ważne .

Antonia Jover, lat 72:

Antonia. (Screen shot taken by the author)

Antonia. (Ujęcie z ekranu komputera zrobione przez autorkę)

Me gusta mucho esta forma de lucha, porque pienso que es una forma directa y, además, responde a la concepción que siempre he tenido de la democracia. La democracia es poder del pueblo, ningún gobierno puede ser democrático, porque los gobiernos son represivos. La verdadera democracia está en el pueblo y en la vigilancia del pueblo de que los gobiernos cumplan lo que prometen. Los iaioflautas podemos aprovechar las experiencias que teníamos del franquismo. Entonces los que queríamos una sociedad democrática teníamos un enemigo común, el franquismo, un sistema bárbaro y represivo. Y ahora, ¿por qué no hacer una misma experiencia de la unidad contra los especuladores y los financieros? Nos afecta al 99% de la población y sólo es el 1% el que se beneficia. Ésta es la idea.”

Bardzo mi się podoba ten sposób walki, ponieważ myślę, iż jest to sposób bezpośredni, a co więcej, odpowiada mojej wizji demokracji. Demokracja to władza ludu, żaden rząd nie może być demokratyczny, ponieważ rądy są represyjne. Prawdziwa demokracja znajduje się w rękach ludu i w kontrolowaniu przez niego, aby rządy wywiązywały się ze swoich obietnic. My Iaioflauci możemy wykorzystać nasze dośwadczenia z czasów frankizmu. Wówczas ci z nas, którzy pragneli społeczeństwa demokratycznego mieli wpólnego wroga, frankizm, barbarzyński i represyjny system. A teraz czemu by nie wykorzystać tego samego doświadczenia jedności w walce przeciw spekulantom i finanansistom? 99% ludności zostało dotkniętych skutkami i jedynie 1% na tym zyskuje. Taka jest idea.

Adrián Rísquez, lat 77:

Adrián. (Screen shot taken by the author)

Adrián. (Ujęcie z ekranu komputera zrobione przez autorkę)

En los iaioflautas me siento muy bien. Llevo cinco años encerrado en la Federación de Asociaciones de vecinos hablando de la sanidad sin salir a la calle y como nuestra trayectoria fue en la calle, dentro de los locales no me aguantaba. Con los iaios hacemos lo que me gusta, en la calle, porque lo hicimos en aquellos tiempos y lo estábamos echando en falta. Decíamos que era necesario que la juventud saliera a la calle, pues ya está en la calle y ahora lo que tenemos que hacer es estar con ellos, que ellos aprendan de nosotros y nosotros de ellos. No se puede estar en casa porque las cosas que tenemos no las hemos conseguido en casa. La sanidad pública se consiguió en la calle y tenemos que conseguir en la calle para que no nos la quiten.

Wśród Iaioflautas  czuję się  bardzo dobrze. Od pięciu lat jestem „zamknięty” w Stowarzyszeniu Sąsiędzkim dysktując o opiece zdrowotnej bez wychodzenia na ulicę, a odkąd nasza droga wiedzie przez nią, nie mogłem wytrzymać  wewnątrz lokali. Z iaios  robimy to co lubię, na ulicy, ponieważ robiliśmy to w tamtych czasach i nam tego brakowało. Mówilismy, że młodzież powina wyjść na  ulicę, ale  ona już tam jest, i teraz, to co musimy zrobić to być z nimi, aby uczyli się od nas a my od nich. Nie można pozostać  w domu, ponieważ to co posiadamy nie zdobylismy siedząc w domu.  Publiczną służbę zdrowia wywalczyliśmy na ulicy i na ulicy musimy walczyć o to, aby nam jej nie  odebrano.

Rosario Cunillera, lat 66:

Rosario. (Screen shot taken by the author)

Rosario. (Ujęcie z ekranu komputera zrobione przez autorkę)

Todo empezó cuando fuimos a la plaza Catalunya a ver a los jóvenes y saber qué pensaban. No entramos en su lucha, porque, para mí, era totalmente diferente a cuando vine a Barcelona, a los 18 años, a luchar contra Franco. Pero fue un impulso nuevo. Ellos van a encontrar su forma de luchar, pensé, con el Twitter y todo esto. Y me apunté a los iaioflautas y cada vez que hay algo de los jóvenes, procuramos ir. Los jóvenes del 15M nos han dado un poco de ilusión y eso es algo que nos faltaba a la gente mayor.

Wszystko zaczęło się kiedy poszliśmy się na plac Katalonii zobaczyć młodych i dowidzieć się co myślą. Nie włączyliśmy sie do ich walki, ponieważ dla mnie to było coś zupełnie innego niż kiedy przyjechałam do Barcelony mając 18 lat by walczyć przeciwko Franco. Ale to był nowy impus. Pomyślałam, że oni znajdą swoja formę walki za pomocą Twittera i tego wszystkiego. I zapisałam się do iaiaoflatas i za każdym razem kiedy młodzi coś urządzają staramy się iść. Młodzi z 15M dali nam trochę nadzei i to jest coś czego brakowało nam ludziom starszym.

Ten post jest częścią raportu Kryzys w Europie.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.