- Global Voices po polsku - https://pl.globalvoices.org -

Stany Zjednoczone: Kolejny atak na kulturę imigrantów

Kategorie: Ameryka Północna, U.S.A., Aktywizm cyfrowy, Edukacja, Historia, Literatura, Media obywatelskie, Migracja i imigracja, Młodzież, Polityka, Prawa człowieka, Sztuka i kultura, Tożsamość etniczna i rasowa, Wolność słowa

[Linki zawarte w artykule odsyłają do stron w języku angielskim.]

Decyzja o wykluczeniu zajęć z kultury meksykańsko-amerykańskiej z programów szkolnych, wprowadzona w życie w Tucson (Arizona) w 1998 roku, spowodowała falę oburzenia. Wiele osób jest zdania, że rezygnacja z tych zajęć oraz skonfiskowanie wielu książek, są żywym przykładem ultrakonserwatywnej polityki, która zagraża kulturalnemu i historyczemu bogactwu tego regionu.

Decyzja została zatwierdzona w styczniu przez okręgowego Kuratora Oświaty w Tucson, Johna Huppethala, na podstawie statutu ARS-15-112 [1] i ustawy HB 2281. Jak wyjaśnia Jasmine Villa w LatinitasMagazine [2], to prawo zabrania prowadzenia zajęć, które:

  • Promują obalenie rządu Stanów Zjednoczonych.
  • Promują niechęć wobec rasy lub klasy ludzi.
  • Są przewidziane głównie dla uczniów należących do konkretnej grupy etnicznej.
  • Popierają solidarność etniczną zamiast traktowania uczniów indywidualnie.

 

Oto lista niektórych ze skonfiskowanych książek [Chicanos to określenie mieszkańców USA pochodzenia meksykańskiego, przyp. tłum.]:

  • “Rethinking Columbus: The next 500 years” [Kolumb zrewidowany: kolejne 500 lat]- Leslie Silko
  • “The Tempest” [Burza]- William Shakespeare
  • “Pedagogy of the Oppressed” [Pedagogika uciśnionych] – Paolo Freire
  • “Occupied America: A History of the Chicanos” [Ameryka okupowana: historia Chicanos] – Rodolfo Acuña
  • “Chicano: The History of the Mexican-American movement for Civil Rights” [Chicano: historia meksykańsko-amerykańskiego ruchu praw obywatelskich] – Arturo Rosales
  • “500 years of Chicano History in Images” [500 lat historii Chicanos w obrazach] – Isabel Martínez

Tutaj [3] znajduje się kompletna lista.

Oto film przedstawiających uczniów i nauczycieli protestujących przeciwko zakazowi studiów etnicznych w Tucson:

Jak można było się spodziewać, solidarność, którą państwo pragnęło kontrolować, dało się odczuć nie tylko w Tucson, ale także w kilku innych regionach USA. Junot Díaz, Laura Esquivel, Ana Castillo oraz wielu innych pisarzy, a także organizacje zajmujące się edukacją, literaturą i wolnością słowa, publicznie odrzuciły te niezgodne z konstytucją działania.

Stworzono wiele petycji online [4] oraz blogów popierających przywrócenie programu studiów meksykańsko-amerykańskich. Przykładem jest strona Banning History [5] publikująca filmy, na których ludzie czytają, śpiewają lub ilustrują fragmenty ocenzurowanych książek.

"You can't censor books", street art from Tucson, AZ. Photo by Flickr user crjp. Published under CC BY-NC-2.0 Licence. [6]

"Nie można cenzurować książek", street art z Tucson (Arizona). Zdjęcie crjp, użytkownika Flickr. Opublikowane na podstawie CC BY-NC-2.0 Licence.

Teacher Activist Group, TAG [7], we współpracy z Rethinking Schools [8], także rozpoczęła kampanię uświadamiającą pod hasłem “Żadna historia nie jest nielegalna: kampania ratowania naszych historii”. Opracowali także rozszerzony program nauczania, oparty na lekcjach z zakazanego programu, uzupełniony o zajęcia na temat walki o wolność słowa i różnorodność kulturową.

Ta fala solidarności z pewnością przybierze na sile, ponieważ stanowi skuteczne antidotum na nadużycia władzy, strach i rasizm. W marcu karawana Librotraficante [9] przybędzie z Houston (Texas) do Tucson (Arizona), aby rozdawać ocenzurowane książki.

Oto film pokazujący projekt karawany organizowany przez pisarza Tony'ego Díaza.