Kolumbia: Obywatele protestują przeciwko korupcji w rządzie

W Kolumbii, w przeciągu ostatniego roku ujawniono parę spraw dotyczących korupcji. Wywodząc się ze zdarzeń, które miały miejsce podczas dwóch kadencji byłego prezydenta  Álvaro Uribe Véleza, sprawy te obejmują kroki prawne, przedsięwzięte przeciwko paru wysoko postawionych członków i urzędników niższego szczebla rządu Uribe.

Na przykład, jedna ze spraw obejmowała skandal dotyczący Rolniczego Ubezpieczenia Subsydiowanego (AIS, inicjały z hiszpańskiego). Program zakładał odnowienie sektora rolniczego przez subsydia przyznawane małym firmom rolniczym, jednak w rzeczywistości środki publiczne szły na duże, rolniczo-przemysłowe imperia, w ręce głównych właścicieli ziemskich a nawet  przeznaczano je dla członków rodziny niektórych pracowników AIS.

Corruption caricature by Tomaz Garzia (CC BY-NC 2.5)

Corruption caricature by Tomaz Garzia (CC BY-NC 2.5)

Kolejną sprawą jest wielomilionowe sprzeniewierzenie braci Nule brothers  Miguel,  Manuel Francisco i Guido) [es], którzy otrzymali kontrakty rządowe i nadal ich nie spełnili. Podobno wspierani przez byłego burmistrza Samuela Moreno Rojas  oraz jego brata Nestora Ivána [es] (obecnie broniących się we własych sprawach o korupcję) bracia Nules podobno dokonali nielegalnych opłat w celu podwyżeszenia szans ich firmy na prokjekt rządowy.

Sądzeni o korupcję i inne przestępstwa są również  Bernardo Moreno, były sekretarz generalny Uribe [es], oraz María del Pilar Hurtado [es], były dyrektor DAS – rządowego biura wywiadu, za nielegalny podsłuch reporterów, osób prywatnych oraz członków Kolumbijskiego Sądu Najwyższego.

W poprzednich miesiącach ogłoszone zostało również wykrycie kilku wielo-milionowych sprzeniewierzeń: w narodowym biurze celnym i podatkowym (DIAN, inicjały w języku hiszpańskim), w narodowym programie zdrowotnym (EPS) oraz w biurze substancji kontrolowanych.

Internet pełen jest reakcji na te wydarzenia.

Pedro Restrepo (@pepar1950) nawiązuje [es] do związku Uribe z Andrés Felipe Ariasem, poprzednim ministrem rolnictwa za rządów Uribe oraz jego znanego przyjaciela:

Los próximos talleres democráticos los tendrá que hacer Álvaro Uribe en la Cárcel La Picota. Allá están casi todos sus amigos.

Następnym testem dla naszej demokracji będzie umieszczenie Uribe w więzieniu La Picota. Tam znajduja się jego wszyscy przyjaciele!

Aleja Villota (@Aleja_Villota) wypowiada się[es] przeciwko sędziom w tych sprawach o korupcję:

Ningún poder del estado es inefable e infalible; la majestad dela justicia que se presupone omnipotente, huele a dictadura de jueces parcializados

Władza nie jest nieomylna; sądziowie, którzy uważają się za wszechmocnych zalatują dyktaturą lub partyzantką, są postronni.

Carlos F. Masmela (@pipemasmela) wspomina [es] niedawny los dwóch współpracowników byłego Prezydenta  (Andrés Felipe Ariasa  znanego jako Uribito czy małego Uribe):

¡Dos golpes muy fuertes para Uribe en la misma semana, primero Uribito y Hoy Bernardo Moreno le dieron medida de aseguramiento en su contra!

Dwa mocne uderzenia w Uribe w tym tygodniu, najpierw Urbito a teraz Bernardo Moreno są zatrzymani!

Juan Manuel López na stronie Kien & Ke [es] analizuje i dyskutuje na tematy [es] opozycji przez poprzedniemu prezydentowi:

No parece difícil establecer que los escándalos cuyos protagonistas son sus subalternos no pudieron ser desconocidos por quien se preciaba y demostraba tener la información y el control sobre todo lo que sus funcionarios manejaban. Que él no acabe vinculado con nada de ello, parece imposible.

Nie jest trudno zauważyć, iż kryminaliści w tych skandalach są oskarżani za czyny swoich podwładnych, czyny, które musiały być znane tym, którzy tak szczycili się, iż wiedzą wszystko, którzy obnosili się kontrolą podwładnych. Fakt, iż Uribe nie został z tym związany jest wręcz nieprawdopodobne.

Carlos Iván Zuluaga (@oizuluaga), integralna osoba narodowej partii Partido Social de Unidad Nacional, znanej jako Partia “U”, (kierowanej przez Uribe), pisze [es] w obronie DIAN i Uribe:

En el gobierno Uribe la DIAN avanzó contra la evasión y la corrupción con el programa MUISCA. EL recaudo entre 2002 y 2010 se triplicó

Rząd Uribe dokonał wielkich kroków w walce z korupcją oraz oszustwami podatkowymi programem MUISCA. Zebrane sumy wzrosły trzykrotnie z 2002 na 2010!

Henry D. Carrión (@HDCARRIONG) cytuje [es] wiele przykładów korupcji:

INJUSTO, DESCARADO, CARA DURAS LOS DE LA DIAN DEFINITIVAMENTE NIDO DE LADRONES y pensando que solo eran los NULE y Combo Moreno

LOBUSY, BEZWSTYDNICY, DRANIE, PRACOWNICY DIAN TO ZDECYDOWANIE ZLODZIEJE a ja myślałem, że to byli tylko bracia Nule i Combo Moreno

Jorge Ángel (@jotangelito) odpowiada na wiadomości z konta  Radia RCN na Twitterze jednym z najpopularniejszych hashtagów z ostatnich kilku dni – #puestoparauribe:

@rcnlaradio: El Ex Presidente Uribe afirma que hay un ambiente que su gobierno fue corrupto”  ¿Ambiente? ¡Una absoluta claridad! #puestoparauribe

@rcnlaradio: Ex Prezydent Uribe potwierdza, iż padały podejrzenia o korupcje w jego rządzie” Podejrzenia? Absolutna oczywistość!
Na blogu Atrabilioso [es], Jorge Monroy pisze, iż jest to atak [es] na Uribe i jego ludzi:

Un ataque combinado desde todos los frentes imaginables. Los más relevantes que puedo describir en este momento son los que provienen de los medios de comunicación, de la rama judicial, del Ejecutivo, del bloque bolivariano, de las FARC y de los miembros civiles políticamente activos que representan los intereses del terrorismo.

Połączony atak na wszystkich frontach. Najbardziej widoczny jest on obecnie w mediach, sądownictwie, władzy wykonawczej, z bloku boliwijskiego, z  FARC oraz obywateli aktywnych politycznie a reprezentujących interesy terrorystów.

Reporter Claudia López  (@CLOPEZanalista) pisze o propozycji immunitetu parlamentarnego [es] dla Senatu kolumbijskiego, który generuje już kilka komentarzy:

El que la debe la teme. Senador Conservador Juan Manuel Corzo propone INMUNIDAD parlamentaria. ¿Teme investigación por narco- política?

Ktoś się boi. Konserwatywny senator Juan Manuel Corzo proponuje IMMUNITET parlamentarny. Czy obawia się śledztwa powiązań narkotyczno-politycznych?

Wszystkie te wydarzenia doprowadziły do utworzenia  licznych stron na Facebooku, takich jak  “Una Colombia sin corruptos, es posible” / Kolumbia bez korupcji jest możliwa [es], or  “Marcha de los antifaces” / Zamaskowany Marsz[es] – to nowy ruch [es],  który promuje bezpartyjny marsz przeciwko korupcji, na którego czele stanie pisarz Gustavo Bolívar i aktorzy telewizyjni,  który jednak narodził się na Twitterze [es].

Ruch opublikował kilka  filmów video[es] na YouTube na których zapraszają obywateli do współuczestnictwa [es]:

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.