Togo: Dziennikarze zbierają się by chronić wolną prasę

6 sierpnia 2011, dziennikarze z zachodnio-afrykańskiego kraju Togo zgromadzili się na ulicach stolicy Lomé [fr] by protestować przeciwko pogróżkom jakie ostatnio otrzymali ich koledzy. Zgromadzenie zostało rozpoczęte już 3 sierpnia, przez stowarzyszenie  ‘SOS Journalistes en Danger’ (SOS Dziennikarze w niebezpieczeństwie).

Banner of the 'SOS Journalistes en Danger' Association in Togo

Banner of the 'SOS Journalistes en Danger' Association in Togo

W tygodniu poprzedzającym wydarzenia, niektórzy z pracujących w mediach członków stowarzyszenia ostrzegli o pogróżkach wysłanych grupie togijskich dziennikarzy, którzy mieli być “krytyczni wobec obecnej władzy.”

Według Ferdinand Ayité, prezydenta stowarzyszenia, pogróżki pochodzą z  ANR, Narodowej Agencji Wywiadowczej. Szczegóły gróźb są opisane na blogu Fabbi Kouassiprzytoczono poniżej[fr]:

..porter atteinte à l’intégrité physique des journalistes, notamment par les moyens d’accidents déguisés, les empoisonnements, et des affaires montées de toute pièce.

..ich celem jest wyrządzenie dziennikarzom  fizycznej szkody, zwłaszcza poprzez udawane wypadki, zatrucia i wymyślone historie.

Według osób stojących na czele stowarzyszenia, groźby zostały później potwierdzone przez anonimowy list, prawdopodobnie napisany przez jednego z agentów ANR i zaadresowanego do dziennikarzy, którzy już byli celem 21 lipca.

Zgromadzenie uzyskało wsparcie grup osób nawołujących do przestrzegania praw człowieka, związków, niektórych partii politycznych i różnych lokalnych gazet.

We wspólnym oświadczeniu, UJIT (Związek Niezależnych Dziennikarzy Togo), CONAPP (Narodowa Rada Prasy i Pisarstwa) i OTM (Togijskie Obserwatorium Mediów) wezwali CNDH, Narodową Komisję Praw Człowieka, by rozpoczęła śledztwo w  tej sprawie i zachęcili tych ze swoich kolegów, do których groźby były skierowane,  by udali się ze sprawą do sądu po to, by stała się ona wiadoma.

 Print media in Togo via Godwin Afedo

Prasa w Togo via Godwin Afedo

Na Togoforum, opis wydarzeń które już miały miejsce [fr] przedstawia oś czasu wydarzeń i kroki, których pojęło stowarzyszenie:

Les responsables de l’Union des Journalistes Indépendants du Togo (UJIT), le Conseil National des Patrons de Presse (CONAPP) et l’Observatoire Togolais des Médias (OTM) ont rencontré :
– Dans la journée du Mercredi 27 Juillet 2011, le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile et celui de la Communication
-Dans la journée du Vendredi 29 Juillet 2011, le Président de la HAAC au siège de l’Institution,
-Dans la journée du Lundi 1er Août 2011, le Président de la CNDH, le Ministre de la Communication une seconde fois, la Ministre des Droits de l’Homme, de la Consolidation de la démocratie et de la Formation Civique et le Directeur de la Communication de la Présidence de la République du Togo à leurs bureaux.
[..]
Ces responsables ont au cours de ces différentes rencontres exprimé leur inquiétude sur les menaces qui pèseraient sur certains de leurs confrères avant d’inviter les Autorités à réellement s’impliquer dans la sécurité et la protection de tous les journalistes.

Dowódcy UJIT, CONAPP i OTM spotkali się z:
– Ministrem Komunikacji  i Ministrem Bezpieczeństwa 27 lipca
– Prezydentem HAAC 29 lipca
– Prezydentem CNDH, Ministrem Komunikacji ( po raz drugi) Ministrem Praw Człowieka, Demokracji, Konsolidacji i Grup Obywatelskich i Dyrektorem Komunikacji w biurze Prezydenta Togo. 

[..] Podczas tych rozmów, dowódcy wyrazili swoje zmartwienie w kontekście gróźb wymierzonych w ich kolegów i wezwali władze do włączenia się w działanie i  większe zaangażowanie się w ochronę dziennikarzy

Celem zgromadzenia było obnażenie czytelnego naruszenia wolności prasy. Mają zamiar zorganizować więcej wieców w nadchodzących dniach by zapewnić ochronę wolności prasy w Togo. Co więcej,  istnieją podejrzenia że ANR była wplątana w wiele innych naruszeń praw człowieka.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.