Rosja: Krytykom Kremla grozi zakaz podróżowania

Prawo do przemieszczania się jest podstawowym atrybutem naszego globalnego społeczeństwa. Ale, jak się okazuje, może być łatwo odebrane przez to samo państwo, które jest zobowiązane do jego ochrony.

6 lipca 2011, wiodący działacze opozycji politycznej Boris Nemtsov i Vladimir Milov nagle zostali pozbawieni prawa do opuszczania Rosji przez państwową Federalną Służbę Komorników.

Zakaz podróżowania

Koncept zakazu podróżowania zajmuje specjalne miejsce w sercach ludzi, którzy żyli w czasie Związku Radzieckiego; reżim miał zwyczaj karania swoich obywateli za odmienne myślenie przez nieudzielanie im pozwolenia na opuszczanie kraju.

Lock. Photo by ztephen/Flickr

Zamek. Zdjęcie ztephen/Flickr

Tylko “godni zaufania” członkowie sowieckiego społeczeństwa mogli cieszyć się przywilejem podróżowania za granicę, podczas gdy aktualni lub potencjalni krytycy komunizmu zostawali “niewyjeżdżającymi” (“Nevyezdnoy,” to słowo stało się synonimem “dysydenta” w języku rosyjskim). Ta kara właściwie istniała, żeby zmusić ludzi do życia w Związku Radzieckim. To byłoby zabawne, gdyby nie było tak smutne.

Rzekomo, zakaz dla Nemtsova i Milova został “przeforsowany” przez znaczącego businessmana Gennady Timchenko , który bardzo zdenerwował się na twierdzenia na swój temat przedstawione w raporcie zatytułowanym “Putin. Rezultaty. 10 Lat” (Nieoficjalne tłumaczenie można znaleźć tutaj). Przedstawiony przez Nemtsova i Milova raport utrzymuje, że Timchenko został bilionerem z powodu swoich bliskich więzi z rosyjskim premieremVladimirem Putinem.

Rosyjski sąd nakazał później autorom raportu, żeby publicznie wycofali oskarżenie, co zrobili na stronach [ru] popularnego rosyjskiego dziennika Kommiersant.

“Pan [Gennady] Timchenko był niezadowolony z tego, że czcionka była zbyt mała w tym wycofaniu oskarżenia,” Nemtsov później powiedział Wolnemu Radiu Europa. “Dlatego zarządał, że powinniśmy zostać zatrzymani w kraju przez sześć miesięcy.”

Rosyjska Federalna Służba Komorników na początku odrzuciła zakaz podróżowana, ale potem zapowiedziała dochodzenie w sprawie incydentu i zniosła zakaz nazywając go “przedwczesnym.”

Obrońca praw człowieka Oleg Kozlovsky skomentował [ru] tą decyzję na Twitterze:

Сообщают, что запрет Немцову на выезд из страны отменен как “преждевременный”. Время еще не настало то есть.

Mówią, że zakaz dla Nemtsova do opuszczania kraju jest zniesiony jako “przedwczesny.” To znaczy, że czas jeszcze nie nadszedł.

Oburzona odpowiedź

Zakaz oburzył rosyjskich bloggerów. Rosyjski działacz polityczny Ilya Yashin napisał [ru]:

Эта история – прецедент. Впервые выезд из страны закрыт гражданину за претензии нематериального характера, при том что сами приставы признают: решение суда выполнено.
Кажется, приставы уже сами испугались своего решения и скандала, которым оно чревато. Как еще расценивать тот факт, что они начали сами себя опровергать?

Ta historia jest precedensem. Po raz pierwszy obywatel ma zakaz opuszczania kraju za twierdzenia niezwiązane z finansami. Jednocześnie, sami komornicy przyznają, że decyzja sądu została wykonana. Wydaje się, że komornicy wystraszyli się swojej decyzji i skandalu, który mógłby nastąpić. Jak inaczej można interpretować fakt, że zaczęli zaprzeczać swoim własnym wypowiedziom?

Kontynuuje:

Судя по всему, это “наш ответ Чемберлену”: реакция российских властей на “список Магнитского”.

Wygląda na to, że jest to reakcja rosyjskich władz na “listę Magnitsky'ego.”

“Lista Magnitsky'ego” zawiera nazwiska rosyjskich urzędników związanych ze śmiercią antykorupcyjnego prawnika Sergeia Magnitsky. W grudniu 2010, Parlament Europejski zagłosował za zatrzymaniem wiz dla ludzi na tej liście.

“W tym samym czasie, wszystkie media w nagłówkach zamieściły, że komornicy nigdy nie zakazali Nemtsovowi opuszczania kraju,” kontynuuje [ru] blogger habivara sugerując, że media są kontrolowane przez rząd.

Blogger ziptop podaje [ru] swoją (nie koniecznie mało prawdopodobną) wersję wydarzenia:

Wydarzyło się coś, co uniemożliwiło Nemtsovowi i Milovowi postąpienie zgodnie z decyzją sądu. Prawnicy Timchenko poskarżyli się na to do komorników, którzy bali się oraz byli pod wrażeniem wpływu bilionera i pospieszyli, żeby wydać zakaz. To obruciło się w skandal na temat “Irańskiej Kurtyny” i rosyjskie władze zdały sobie sprawę, że to tylko szkodzi wizerunkowi kraju i promuje Nemtsova i Milova. Rosyjskie władze szybko zdecydowały się znieść zakaz.

“Na koniec, wszystko okazało się głupie i śmieszne,” napisał ziptop.

Rosyjski autor Andrey Malgin (avmalgin) zaprezentował [ru] swoje zdanie:

Думаю, дело было так. Как только выступление Немцова на судилище в Брюсселе было анонсировано, один человек в Белом доме стал топать ножкой и истерить: “Да запретить ему ездить за границу и нас там грязью поливать!” Тут же и выполнили. Но на высоком уровне (это видно по другим опубликованным документам), вниз не доложили. А низ сдуру опровергать начал. По-другому объяснить трудно.

Myslę, że to wydarzyło się tak. Jak tylko zostało ogłoszone, że Nemtsov będzie w Brukseli, ktoś w Białym Domu [izba rosyjskiego parlamentu] zaczął kopać nogą i krzyczeć: “Zatrzymajcie jego podróż za granicę i brudy przeciwko naszemu krajowi!” I oni natychmiast tak zrobili. Ale zrobili to na wyższym szczeblu (można to zobaczyć w innych opublikowanych dokumentach) i nie poinformowali niższego szczebla. A niższy szczebel zaczął się temu sprzeciwiać. Trudno to wytłumaczyć w inny sposób.
“Nie jestem ‘TAKŻE'”

Boris Nemtsov (jego nazwisko pojawia się na blogach częściej niż Milova, który, z kolei, skarżył się na ilość bloggerów pro-Nemtsovskich  rozdmuchujących sprawę i pomijających go) został potraktowany identycznie jak skandaliczny dysydent polityczny Eduard Limonov, któremu komornicy także zabronili opuszczania Rosji. Chociaż on z pewnością nie cieszy się z tego połączenia; “Nie jestem ‘TAKŻE,'” Limonov napisał [ru] na swoim blogu:

Я вам не “ТОЖЕ”, господа, я давным-давно невыездной,а по постановлениям приставов, на протяжении двух с половиной лет, с 15 декабря 2008 года. […] Так что не нужно меня тут рядом с Немцовым через запятую ставить, который в настоящее время сидит, между прочим в городе Страсбурге, Франция. И мотается куда ему надо, когда вздумает. Вот когда его не пустят за границу, тогда напишите : “Борис Немцов стал невыездным, и таким образом пополнил собой список невыездных российских оппозиционных политиков, среди которых Эдуард Лимонов…” и так далее.

Nie jestem “TAKŻE,” panowie, otrzymałem zakaz podróżowania na dwa i pół roku, na skutek decyzji komorników, od 15 grudnia 2008. […] Więc nie umieszczajcie mnie obok Nemtsova, który w tym momencie siedzi w Strasburgu we Francji. I podróżuje tam, gdzie chce i kiedy chce. Kiedy nie będzie mu wolno podróżować za granicę, wtedy napiszcie “Boris Nemtsov został niewyjeżdżającym i, w związku z tym, został dodany do listy rosyjskich opozycjonistów politycznych z zakazem podróżowania, wśród których znajduje się Eduard Limonov.”

Jak się okazało, wszystko dobre, co się dobrze kończy.  Nemtsov and Milov mogą jeździć za granicę, a zakaz podróżowania nadal, w większości, pozostaje reliktem ery sowieckiej. To najwyższy czas, żeby zdać sobie sprawę, że nie ma miejsca na karanie osoby odmawiając jej prawa do życia w jej/jego kraju z przyczyn politycznych w XXI wieku.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.