ICT dla rozwoju fracuskojęzycznych krajów Afryki

Pomimo sporych wysiłków, mających na celu rozwój technologi informatyczno-komunikacyjnych (ICT) we francuskojęzycznej części Afryki, region nadal jest daleko w tyle za swoimi anglojęzycznymi sąsiadami. Poznanie przyczyn problemu jest tematem wielu dyskusji francuskojęzycznych blogerów i członków blogu Franco Techno Gap.

Trudno mówić o konkretnych powodach takiej sytuacji, jednak są czynniki, które mogły się do niej przyczynić: 1) Rządy w krajach anglojęzycznych, takich jak Afryka Południowa, Republika Mauritiusu, czy Egipt, jako pierwsze udostępniły łącze szerokopasmowe. Dlatego też koszt dostępu do internetu jest przeciętnie wyższy jak donosi dalej l'atelier des medias (RFI) (fr). 2) W nawiązaniu do poprzedniego punktu, Miquel podkreśla, że “kraje anglojęzyczne radzą sobie lepiej niż regiony francuskojęzyczne”. 3) Język angielski jest nadal dominującym międzynarodowym językiem sektora technologi informacyjno-komunikacyjnej (ICT).

Poniżej bliżej omawiane są projekty na rzecz rozwoju mieszkańców we fracuskojęzycznych krajach Afryki przy zastosowaniu ICT:

Rolnictwo

Społeczność blogu Union des Femmes Rurales Ouest Africaines et du Tchad (UFROAT) (Union of rural Women in West Africa and Chad) przedstawia następujące cele stowarzyszenia:

-Promouvoir les échanges entre femmes rurales au niveau national et sous régional,
-Promouvoir la participation et la représentation des femmes rurales dans les instances de décision,
– Promouvoir la commercialisation des produits des femmes rurales

-Działanie na rzecz wymiany pomiędzy kobietami z terenów wiejskich na poziomie regionalnym i narodowym.

-Promowanie uczestnictwa i przedstawicielstwa kobiet w procesach podejmowania decyzji

-Komercjalizacja produktów wytwarzanych przez kobiety z terenów wiejskich.

Na poniższym filmie, Agnegue Enyo z Togo opowiada jak dzięki obecnemu warsztatowi z ICT nauczyła się jak tworzyć, formatować i przedstawiać raporty o swoim projekcie. Jak twierdzi, wcześniej zmuszona była płacić komuś, kto za nią skanował i wysyłał dokumenty i archiwum. Ale nigdy więcej.

Podobny projekt Bekoto Paysans, zainicjowany na Madagaskarze, ma na celu chronić prawa malgaskich farmerów, szerzyć wiedzę na temat ich codziennych zajęć i wyzwań (fr). Na czele akcji stoi znany malgaski piosenkarz Bekoto, członek folkowej grupy Mahaleo. Bekoto mówi o malgaskich pszczołach, wyjątkowych właściwościach ich miodu i ich zagrożeniu wyginięciem (fr):

L'abeille Malgache possède sa propre spécificité . C'est une espèce endémique considérée comme ” laborieuse et pacifique “. Il fut une époque où Madagascar exportait son miel en Europe et des “tonnes avaient été envoyés à l'extérieur de 1920 à 1940 [..] Depuis les symptômes du Varroa qui frappèrent l'apiculture dans la région d'Analamanga en 2007 , les mêmes signes de maladie avaient été aussi signalés sur la côte Est : ‘ Les essaims s'effondrèrent …les abeilles ne volaient plus et les ruches se vidaient mais des abeilles sauvages résistent.

Pszczoły malgaskie to wyjątkowe stworzenia. To miejscowy “ciężko pracujący i pokojowo nastawiony” gatunek. Madagaskar zwykł eksportować tony miodu do Europy w latach 1920 – 1940 […] Od tamtej pory, widoczne są wciąż skutki plagi pasożyta pszczoły miodnej, Varroa destructor, która nawiedziła Analamange w 2007 roku, a później dotarła na wschodnie wybrzeże. Mokradła zanikają, i podczas gdy wciąż można napotkać dzikie pszczoły, ule pszczół miodnych są puste.

Edukacja

Djénéba Traoréstara sie wprowadzić ITC do systemów edukacyjnych w pięciu krajach Afryki Subsaharyjskiej (w Beninie, Kamerunie, Ghanie, Mali, i Senegalu). Uważa on, że (fr):

il ne s'agit plus aujourd'hui de prouver que l'intégration des` TIC peut contribuer à l'amélioration de la qualité de l'éducation en Afrique mais de déterminer les voies et moyens pouvant pérenniser l'utilisation pédagogique des TIC à l'école, à toutes les écoles. Elle (l'etude) a aussi confirmé que la formation des enseignants aux nouvelles technologies n’est une priorité ni de l’école ni du gouvernement et que l’utilisation pédagogique des TIC tant par les enseignants que par les élèves reste faible en Afrique de l'Ouest et du Centre.

Nie chodzi już o to, by udowodnić, że wprowadzenie ICT do programu szkolnego podniesie poziom nauczania w Afryce, ale o to, jak określić metody i sposoby długoterminowego zastosowania ICT w każdej szkole. Badania potwierdzają, że szkolenie nauczycieli w kierunku korzystania z nowych mediów nie jest priorytetem ani dla szkół ani dla rządu, dlatego też wykorzystanie ICT w szkołach we wschodniej i centralnej Afryce pozostaje na poziomie minimanlym.

Camedevelop komentuje dalej stanowisko Traore'a, powołując się na sytuację Kamerunu. Zwraca on uwagę na fakt, iż l'école Normale supérieure de Yaoundé wciąż nie ukończyło kursu dla specjalistów w dziedzinie ICT, co skutkuje brakiem wyszkolonych nauczycieli, brakiem prądu na terenach wiejskich i zawiłym procesem przyznawania komputerów szkołom; wszystko to hamuje proces wdrażania ICT w szkołach (fr).

Boukay Konaté prezentuje bardziej budujące wiadomości na temat implementacji ICT w szkołach na Mali. Konat uczestniczył w warsztacie na temat ICT w Bamoko (Mali) przeznaczonym dla nauczycieli. Poniższy film pokazuje, że zainteresowanie opanowaniem technologii informacyjnych jest ogromne (fr):

Konaté opisuje również, jak młodzi absolwenci college'u mogli nauczyć się więcej na temat dipoli magnetycznych, przy pomocy prostego szukania w Google (fr). Również studenci podają inne zalety korzystania z narzędzi ICT, mianowicie możliwość jednoczesnego dzielenia się zdobytymi informacjami ze wszystkimi kolegami w klasie, jak również łatwość organizowania spotkań grupowych, a tym samym oszczędność kosztów rozmów telefonicznych.

Starania krajów francuskojęzycznych, mające celu wprowadzenia ICT do programów rozwojowych, są niezaprzeczalne i nie ograniczają się do zagadnień poruszonych powyżej. Jednakże, rozwój ICT, jak każdy inny, stawia czoło trudnościom równomiernego wdrażania założeń projektu. Zrównoważony i jednorodny rozwój jest trudny do osiągnięcia, kiedy brak spójnej infrastruktury, szczególnie w przypadku różnic pomiędzy miejskimi a wiejskimi terenami.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.