Uzbekistan: Oskarżenie Fotoreporterki Dokumentalnej Umidy Akhmedowej

Umida Akhmedova, photo by Fergana.ru
Umida Akhmedova, fotografia autorstwa Fergana.ru

Umida Akhmedova, uzbecka [EN] fotoreporterka dokumentalna została oskarżona o znieważenie i oszczerstwo ludzi i tradycji Uzbekistanu, donosi Fergana.ru [EN]. Maksymalną karą za te oskarżenia może być praca przymusowa długości do trzech lat lub uwięzienie do sześciu miesięcy.

Według Umidy Akhmedowej, kapitan Nodir Akhmadzhanov, śledczy departamentu policji Taszkientu [EN] powiedział jej, że zarzuty te przedstawiono wszystkim lokalnym autorom współpracującym z Programem Odmienności Płci przy Ambasadzie Szwajcarii.  Akhmedova jest oskarżona za produckję albumu fotograficznego “Kobiety i mężczyźni: od świtu do zmroku”[EN – zdjęcia], przygotowanego w 2007 z poparciem Programu Odmienności Płci przy Ambasadzie Szwajcarii, pisze Fergana.ru. Nie ma informacji na temat oskarżen innych autorów. Na stronie znajdujemy też słowa:

Oskarżyciel wyjaśnił Umidzie Akhmedowej, że zarzuty wytoczono przeciw niej na podstawie wniosków ekspertów biura oskarżyciela publicznego Taszkientu, z zaznaczeniem, iż album jest “obrazą i oszczerstwem wobec Uzbeków”. Jednocześnie, w ogóle nie wiadomo, która fotografia (nie fotomontaż, nie wersja ekranowa) ma być “oszczerstwem” czy “obrazą”. Nie jest też jasne, kto i kiedy upoważnił uzbecką agencję prasy i informacji, organ państwowy, do reprezentowania urażonego honoru ludu uzbeckiego.

Umida Akhmedowa opisała pierwszy raz, gdy została wezwana przez policję 17-go listopada. KapitanNodir Akhmadzhanov zaprosił ją do Mirabad RDIA aby pokazać jej raport świadków jej albumu  “Kobiety i mężczyźni: od świtu do zmroku”. Śledczy przesłuchiwał Umidę przez dwie godziny i zadawał pytania dotyczące udziału Akhmedowej w produkcji albumu fotograficznego oraz filmów takich jak “Mężczyźni i kobiety: obyczaje i rytuały” oraz “Ciężar dziewictwa” EN] (Torrent do ściągnięcia tutaj [RU]).

Międzynarodowe stowarzyszenie fotografów i artystów zareagowało wydaniem  petycji w obronie Akhmedowej [tlumaczenie Google – EN]. W liście  “Protestu i Gniewu” Międzynarodowa Koalicja Dziennikarzy “Caucasia” wyraziła głębokie zaniepokojenie faktem zarzutów.

Весь сюжет – пример мракобесия и отката от демократических стандартов, к которым, на словах, так тяготеет Узбекистан. Весь мир хорошо знает, что Программа Швейцарского посольства – это комплекс гуманитарных, образовательных и просветительских проектов. Надо подчеркнуть, что Умида Ахмедова – одна из авторов, сотрудничавших с Программой на протяжении последних лет. Она участвовала также в ряде других международных программ и проектов. Мы, ее коллеги, знаем Умиду не только как талантливого автора, но и как истинную патриотку своей страны. Благодаря работам Умиды, Узбекистан узнали и полюбили тысячи людей в мире.

Cała historia jest przykładem zacofania i zaniedbania standardów demokratycznych, które głoszone są jedynie w słowach, poprzez rząd Uzbekistanu. Cały świat wie, że program Ambasady Szajcarii jest zestawem projektów humanitarnych, edukacyjnych i angażujących. należy podkreślić, iż Umida Akhmedowa jest jednym z autorów, którzy współpracowali z programem w ostatnich latach. Brała ona też udział w wielu międzynarodowych programach i projektach. My, jej koledzy, znamy Umiedę nie tylko jako utalentowaną autorkę, ale prawdziwą patriotkę jej kraju. Dzięki pracy Umidy ludzie z całego świata dowiedzieli się o Uzbekistanie i pokochali ten kraj.

Do tej pory zebrano około 400 podpisów w wielu krajach. Wiadomości o oskarżeniach przeciwko Akhmedowej dotarły do rosyjsko języcznej blogosfery 17-go grudnia, podczas gdy angielsko języczne media prawie w ogóle nie wspomniały o tym wydarzeniu.

Użytkownik LiveJournal vaskodagala pisze [tłumaczenie Google – EN], że takie kampanie adwokackie mogą poważnie pomóc ludziom i prosi o podpisanie petycji. Ostatnio była to kampania uwolnienia Umidy Niyazowej z więzienia i z kraju (opis kampanii znajduje się tutaj [EN]). Vaskodagala twierdzi, że osobiście zna  Akhmedową i nigdy nie było do pomyślenia, że może dość do czegoś tak złego:

Но я думала, с нашей Умидой такого не случится – хоть кого заболтает и рассмешит, какое там ей дело пришьешь, Господи? Я так думала. Ан нет. Месяц мы с ней выжидали – она говорила, подожди, мож угомонятся. Год назад у нас был такой сюжет в Кыргызстане – тогда угомонились, точно. А тут нет – Умидку нашу из разряда свидетелей перевели в обвиняемые. И круг сужают – на пустейшем, подчеркну, месте. Национальные традиции она им оклеветала.

Ale myślałem, że to nie stanie się Umidzie – ona każdego potrafi rozbawić, o Boże, o co ktokolwiek może ją oskarżać? Myslałem. Lecz teraz. Czekaliśmy miesiąc – powiedziała:  ‘poczekaj, może się uspokoją’. Mieliśmy prawie identyczną historię w Kirgistanie – tam udało nam się wszystko uspokoić. Ale nie teraz – status Umidy zmieniono ze świadka w oskrażoną. I zaciśnięto krąg – absolutnie bez powodu. Widzicie, ona obraziła ich narodowe tradycje.

Petycję można podpisać tutaj [tłumaczenie Google – EN].

Wielu blogerów omawiających sprawę Akhmedowej zadaje sobie pytanie w jaki sposób fotoreporter dokumentalny może obrazić jej własny naród i tradycje poprzez robienie zdjęć. Ponadto, to absolutny absurd, że osoba dokumentująca życia, jest oskarżona o ich faksyfikację.

Zdjęcia Akhmedowej są wzruszające i niezwykłe. Ostrożnie ukazują one codzienne życie społeczeństwa uzbeckiego.

Oto kilka z nich.

Uzbek children sitting in crocks, photo by Umida Ahmedova. Courtesy of Fergana.ruDzieci uzbeckie siedzące w wazach, fotografia  Umidy Ahmedowej. Źródło: Fergana.ru
A Girl By The Window, photo by Umida Akhmedova, courtesy of Fergana.ruA Dziewczyna przy oknie, fotografia  Umidy Akhmedowej, źródło: Fergana.ru

Więcej fotografii znajduje się na  Fergana.ru [RU]

***
Biografia Umidy Akhmedowej (wg UZSCI)

Ur. 21.10.1955 w  Parkiencie [RU], Uzbekistan
1977 – 1981 – Studia w College'u Społecznym, Vladimir, Rosja
1981 – 1986 – Studia naOgólno-Rosyjskim Uniwesytecie Krajowym Kinematografii [EN], Moskwa, Rosja
1970 – 1990 – operatorka w Uzbek Newsreel
2000 – obecnie- członkini związku kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych

1 komentarz

Dołącz do komentujących

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.