Nepal podejmuje wyzwanie zmian klimatu

Zmiany klimatyczne to w Nepalu gorący temat, gdyż, jak pokazują badania, wielu ludzi w kraju dotknął głód spowodowany częstymi suszami, a topniejące lodowce zagrażają milionom ludzi. Gospodarka tego państwa opiera się głównie na turystyce i rolnictwie, a zmiany klimatu mogą znacznie osłabić te gałęzie gospodarki.

“Zmieniające się cykle pogodowe w drastyczny sposób wpłynęły na uprawy w Nepalu, wpędzając w długi farmerów, którzy nie są w stanie się wyżywić — stwierdziła w raporcie organizacja Oxfam.

Chandan Sapkota, członek Fundacji Carnegie na rzecz Pokoju na Świecie, również uważa, że wpływ zmian klimatu na sektor rolnictwa Nepalu wymaga natychmiastowej uwagi:

“Późno występujące monsuny wpłyną ujemnie na wysokość upraw, które stanowią fundament krajowej gospodarki i z których utrzymuje się 70 procent ludności. Będą też miały ogromny wpływ na wzrost gospodarczy i dochód per capita”.

Nepal - Island Peak - Impressive glacier icefall below peak, Image by Flickr user mckaysavageNepal – szczyt Imja Tse – poniżej imponujący lodowiec, zdjęcie autorstwa mckaysavage z serwisu Flickr

Zmiany klimatu wywierają również poważny wpływ na nepalski dziewiczy łańcuch Himalajów oraz pobliskie osady. Phil Butler, na blogu Pamil Visions, zwraca uwagę na niebezpieczeństwo związane z topnieniem himalajskich lodowców. Posiłkując się zdjęciami satelitarnymi, wykonał dokładną analizę zagrożonych lodowców oraz powiększających się jezior lodowcowych, aby pokazać jak poważne jest to zagrożenie.

“Poziom tych wysoko położonych jezior lodowcowych w niektórych przypadkach wzrósł aż o 45 procent. Zdjęcia satelitarne niezaprzeczalnie pokazują znaczne stopnienie najważniejszych lodowców: kolejny dowód na to, że zmiany klimatu postępują z coraz większą szybkością. Setki milionów ludzi żyjących w regionie, którzy czerpią z lodowców wodę, odczują ich negatywne skutki w stopniu, który nie jesteśmy w stanie dokładnie przewidzieć.

“Topnienie” Nepalu skłoniło wiele organizacji międzynarodowych działających na rzecz ochrony środowiska do poważnego zajęcia się tym problemem, tymczasem rząd nepalski ociąga się z przygotowaniem długoterminowego planu walki ze zmianami klimatu.

Ten film organizacji WWFpokazuje wpływ zmian klimatu na ekosystem i życie ludzi w górach Nepalu.

Międzynarodowe Centrum na rzecz Zintegrowanego Rozwoju Obszarów Górskich (ICIMOD) we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP) oraz Sieci Azji i Pacyfiku, upubliczniło film pokazujący wpływ zmian klimatu na nepalskie lodowce.

Pomijając bierność nepalskiego rządu, działania organizacji międzynarodowych takich jak WWF i Centrum zaczynają mieć wpływ na świadomość Nepalczyków. Na terenie kraju powstają różne społeczne i młodzieżowe grupy promujące wiedzę o zmianach klimatu.

Młodzi Nepalczycy Przeciw Zmianom Klimatu (Nepalese Youth For Climate Action) to jedna z takich grup. Apelują oni o wprowadzenie surowszych limitów emisji gazów cieplarnianych, wspierają zrównoważony rozwój, podkreślając znaczenie miejscowego przemysłu i fachowców, nawołują o inwestycje w energię odnawialną, oraz szerzą w Nepalu wiedzę o zmianach klimatycznych.

Mają również miejsce starania, by zorganizować szkolenia i materiały dla prywatnych przedsiębiorstw, by zainteresować je działaniem przeciw zmianom klimatu. Bhajumahesh melduje, że ośmiodniowe warsztaty państw Azji Południowej (17-24 sierpnia 2009 r.) zostały zorganizowane przez PANOS South Asia-PSA, aby

budować wiedzę mediów oraz pozostałych uczestników komunikacji o zmianach klimatu, a także wspierać rolę środków przekazu we wdrażaniu ICT w rozwój lokalnych treści, budowaniu sieci, dzieleniu się wiedzą, w celu umożliwienia tworzenia lokalnych treści multimedialnych na temat dialogu o zmianach klimatu w Azji Południowej.”

Podczas gdy rząd Nepalu koncentruje swoją uwagę na wewnętrznej walce politycznej, prywatne przedsiębiorstwa i wielu zwykłych obywateli stają na czele działań przeciw zmianom klimatu, pokazując jaką siłę mają ludzie.

Rozpocznij dyskusję

Autorzy, proszę Zaloguj »

Wskazówki

  • Wszystkie komentarze są moderowane. Nie wysyłaj komentarza więcej niż raz, gdyż może to zostać zinterpretowane jako spam.
  • Prosimy, traktuj innych z szacunkiem. Komentarze nieprzywoite, obraźliwe lub atakujące inne osoby nie będą publikowane.